DiskAlert

DiskAlert

Det är bara en tidsfråga innan en hårddisk kraschar. Därför spenderas varje år stora belopp på RAID för att skydda servrar. Men RAID kan bli för dyrt för alla servrar. DiskAlert är en programvara för att skydda mot dataförluster och driftstopp till följd av diskkrascher. DiskAlert varnar tidigt när en hårddisk i nätverket inte är 100 procent tillförlitlig. I de flesta fall finns det då tillräckligt med tid för att kopiera data och rätta till problemen innan en diskkrasch är ett faktum.

DiskAlert varnar också när det lediga diskutrymmet är på väg att ta slut. Varningsmeddelanden kan skickas till mobiltelefon, pager, e-post och pop-up. DiskAlert kan övervaka IDE hårddiskar, SCSI hårddiskar, mjukvarubaserad RAID och hårdvarubaserad RAID på vilken server eller arbetsstation som helst i nätverket som kör Windows NT/2000/XP. DiskAlert består av tre delar –administrativ konsol, assistentkonsol och agent. Adminkonsolen installeras på en server eller arbetsstation och men den kan man enkelt installera agenter på de servrar och arbetsstationer som man vill övervaka. Agenten samlar in kritisk information om statusen på varje hårddisk och varnar om fel uppstår. Assistentkonsolen är en read-only-version av adminkonsolen där andra administratörer kan se status på diskarna men inte installera, avinstallera eller konfigurera DiskAlert. Olika tröskelvärden kan ställas in för att finjustera varningsmeddelanden från diskar med problem.

Artikelnr Pris Moms Antal
137 - DiskAlert (DiskAlert 1 anv. licens ) 1195.00 SEK 25%
176 - DiskAlert (DiskAlert 5 anv. licens ) 2350.00 SEK 25%
177 - DiskAlert (DiskAlert 10 anv. licens ) 3995.00 SEK 25%