TERM for UNIX/Linux

TERM for UNIX/Linux

TERM for UNIX/Linux är ett kraftfullt kommunikationsprogram för flera plattformar för UNIX-servrar. Användarna kan kommunicera med alla UNIX- och PC-system i nätverket, via Internet eller via modem. Detta är möjligt tack vare precis terminalemulering, inklusive VT220, SCO, ANSI, WYSE 60 m.fl. Asynkrona protokoll och skriptverktyg gör att användarna kan automatisera uppgifter och underlättar snabba, felfria filöverföringar.


Artikelnr Pris Moms Antal
478 - TERM for UNIX (Intel) 3200.00 SEK 25%
479 - TERM for UNIX (Non-Intel) 4170.00 SEK 25%