Network Monitoring Suite

Network Monitoring Suite

Network Monitoring Suite övervakar era NT-servrar och kommunikationsutrustning i realtid och samlar in händelseloggar till en central plats. Network Monitoring Suite består av tre program: NTManage, Event Log Monitor och WebSight.

NTManage
Är själva hjärtat i Network Monitoring Suite. NTManage pingar alla servrar och övrig kommunikationsutrustning. Därefter väljer ni ut de servrar, hubbar, routrar etc som ni vill ska övervakas och ritar upp dem i grafiska scheman i form av övergripande kartor och subnät. När problem uppstår någonstans i nätverket kan ni enkelt felsöka och lokalisera problemet. I det grafiska schemat ser ni också hur problemet påverkar övriga delar i nätverket. Ni kan även ställa in olika varningsmeddelande (e-post, SMS, paging etc) så rätt person uppmärksammas och kan åtgärda problemet.

Event Log Monitor
Event Log Monitor samlar in och analyserar händelseloggar från övervakade enheter i nätverket. Du väljer själv vilka händelser Event Log Monitor ska trigga på. På så sätt kan ni i förväg förutse eventuella problem innan de inträffar. Event Log-agenter kan delas ut till valfritt antal servrar och arbetsstationer.

WebSight
Medan Event Log Monitor låter er övervaka händelser över hela nätverket från konsolen kan ni med WebSight och en webbläsare övervaka konsolen från valfri plats i nätverket eller via en uppringd förbindelse.

Läs mer om hur du kan använda Network Monitoring Suite för att monitorera:

Artikelnr Pris Moms Antal
156 - Network (Monitoring Suite) 39190.00 SEK 25%