Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2003 tar de bästa delarna av Windows 2000 Server-tekniken och gör dem enklare att distribuera, administrera och använda. Resultatet blir en högproduktiv infrastruktur som bidrar till att göra nätverket till en strategisk tillgång för organisationen.
Här finns alla de funktioner som du ska förvänta dig av ett verksamhetskritiskt serveroperativsystem. Windows Server 2003 är ett förbättrat och utökat serveroperativsystem som bland annat låter dig och ditt företag dra nytta av fördelarna med .NET-programvara för att sammanföra information, människor, system och enheter.


Huvudsakliga fördelar:

Pålitligt
Windows Server 2003 är det snabbaste, mest pålitliga och säkraste Windows-serveroperativsystemet någonsin. Windows Server 2003 ger pålitlighet genom att:
Tillhandahålla en integrerad infrastruktur med vilken du kan garantera att företagets affärsinformation är säker.

Tillhandahålla pålitlighet, tillgänglighet och skalbarhet så att du kan upprätthålla den nätverksinfrastruktur som användarna kräver.

Produktivt
Windows Server 2003 har verktyg med vilka du kan distribuera, administrera och använda nätverksinfrastrukturen för maximal produktivitet genom att:

Tillhandahålla flexibla verktyg som hjälper dig att matcha design och distribution med organisationen och nätverkets behov.

Hjälpa dig med förebyggande administration av nätverket, med principer, automatisering av aktiviteter och förenkling av uppdateringar.

Hjälpa dig att sänka supportkostnader genom att användarna själva gör många uppgifter.

Samverkan
Windows Server 2003 kan hjälpa dig att skapa infrastrukturer för affärslösningar för att bättre koppla samman anställda, partners, system och kunder genom att:

Tillhandahålla en integrerad webbserver och server för direktuppspelad media med vilka du snabbt, enkelt och säkert kan skapa dynamiska webbplatser för intranät och Internet.

Tillhandahålla en integrerad programserver med vilken du enkelt kan utveckla, distribuera och administrera XML-webbtjänster.

Tillhandahålla verktyg med vilka du kan koppla ihop XML-webbtjänster med interna program, leverantörer och partners.

Bästa ekonomi
Windows Server 2003, i kombination med produkter och tjänster från Microsofts många maskinvaru-, programvaru- och kanalpartners, ger dig de möjligheter du behöver för att få största möjliga avkastning på dina infrastrukturinvesteringar genom att:

Ge enkel och förebyggande ledning för kompletta lösningar med vilka du snabbt kan driftsätta tekniken.

Underlätta serverkonsolidering genom att utnyttja den senaste maskinvaran, programvaran och metodiken för att optimera serverdistributioner.

Sänka den totala ägandekostnaden för att realisera en snabb avkastning på gjorda investeringar.

Serverroller Windows Server 2003 är ett flexibelt operativsystem som kan hantera ett stort antal serverroller anpassade till dina behov, antingen centralt eller distribuerat.

Exempel på några serverroller:

CAL (Client Access License).
En licens som ger tillåtelse till klient att koppla upp sig mot Microsoft Windows Server 2003.

Artikelnr Pris Moms Antal
320 - WIN2003 SVR STD 2003 +5CAL CD (Svensk) 8899.00 SEK 25%
321 - WIN2003 SVR STD 2003 +10CAL CD (Svensk) 10499.00 SEK 25%
322 - WIN2003 SVR STD 2003 +5CAL CD (Engelsk) 8999.00 SEK 25%
323 - WIN2003 SVR STD 2003 +10CAL CD (Engelsk) 10499.00 SEK 25%
324 - WIN2003 SVR ENT 2003 +25CAL CD (Svensk) 34299.00 SEK 25%
325 - WIN2003 SVR ENT 2003 +25CAL CD (Engelsk) 34299.00 SEK 25%